Even voorstellen

Hallo,
mijn naam is Peter Raes, Geboren in 1955, gehuwd met Marleen Strubbe (medisch pedicure en voet reflexologe) en gelukkige ouders van onze vier kinderen Liselotte, Annelies, Nathalie en Wouter. Ondertussen opa van zes kleinkinderen.
 
In mijn jarenlange zoektocht naar de diepere zin van het leven kwam mijn grote liefde naar de natuur en alles wat er mee te maken heeft stilaan tot leven.
 
30 jaar imkerij met zijn apitherapie (producten wetenschap), de opleiding tot herborist en veel aanverwante opleidingen, deden mij steeds meer ontdekken dat de natuur alleen maar kan “zijn” als die ook vanuit de binnenkant wordt beleefd (holistisch).
Zoals met de golven van de zee, eb en vloed, ontstond steeds meer de zoektocht naar de innerlijke natuur, als basis van balans in de steeds sneller veranderende wereld.
 
Het was een lange en intense weg van meer dan 40 jaar
Ik verdiepte me in veel vormen zoals voet en hand reflexologie, tenen lezen, lymfedrainage, diverse uitwendige lichaamsdiagnose technieken (bo-shin), reading en healing , geobiologie , Feng Shui, Astrologie en ziels Astrologie, krachten van mineralen en nog meer. Over een periode van 7 jaar maakte ik alle opleidingsniveaus in diverse opleidingcentra van de Belgische Shiatsu Federatie af. De BSF bood mij de kans om deze zeer waardevolle kennis eigen te maken, waarvoor dank. Via de scholen Manipura, Lifeforce, bepaalde lesgevers van Oost west Centrum, maar ook de scholen  Kimura, Brugs  Energetisch Centrum (BEC) en buitenlandse docenten die geen deel meer uitmaken van de BSF kwam een totaalbeeld zichtbaar.
De Shiatsu is een aanprikkelen geworden naar een verfijnde kennisveld . Deze kennishonger leidde mij naar raakvlakken met andere wereld gezondheidsystemen zoals Arabische- , Indische- , Keltische geneeskunde en nieuwe kennis invalshoeken zoals epigenetica en Quantum.
En dan begon het pas !!!
Ik besefte dat Shiatsu tussen alle andere boeiende opleidingen, mijn kern raakte en mij niet meer losliet op weg naar verfijnde nieuwe tijd kennis. Vandaag is wetenschap vanuit de materie beperkt als je Quantum bewustzijn bewust wordt. Quantum is onbegrenst bewustzijn.
Epigenetica, woonbiologie, geobiologie zijn voor mij als een brug tussen materiele wetenschap en frequenie bewustzijn of Quantum bewustzijn.
Zonder dat ik het besefte was ik er reeds heel lang bezig met die Quantum mind beleving.
 
Op vandaag tillen we shiatsu een level hoger door de materiele niveau's bewust te verbinding met de frequenties en resonanties. 
De mogelijkheden om niet alleen te kijken via de derde dimensie waar de shiatsu mee verankerd zit maar ook te gaan werken met de diepere inzichten. Als we buiten dit gebied op zoek te gaan naar hogere trillingsfrequenties en bewustzijn als aanloop naar de quantum energie van de 5e dimensie en zijn multidimentionele universum verbindingen, waar alles met alles verbonden is. Via deze weg wordt het mogelijk om oude maar ook zeer oude mindsetting patronen op te heffen en te vervangen. Het wordt door de quantum benadering mogelijk om de frequentie van het celgeheugen te herstellen en de energie te optimaliseren via de verfijnde Shiatsu kennis. Het lichaam heelt zichzelf als het quantum geheugen van onze cellen hersteld wordt.
 
Unieke persoonlijke mogelijkheden zijn gaan bovendrijven. Het maakt dat een samenspel van al deze kennis samengebracht, een unieke ervaring mogelijk maakt en de weg openzet naar een diepe balans in de energiesystemen. 
Na 18 maand stage-ervaring en 18 jaar officiële praktijkervaring en veel extra scholing met veel nieuwe verruimende inzichten is mijn Shiatsu benadering anno 2020 een niet meer los te koppelen deel van mijn leven geworden.
 

Toekomst: aanbieden van scholing
Het is de bedoeling stilaan met mijn unieke kennis naar buiten te laten komen in lezingen ea.
De doelgroep is hoofdzakelijk de mensen die reeds een kennis hebben in de wereld van energie en hun kennis wensen te verruimen.
Ik laat alles stillaan vorm krijgen zodat het kan beginnen als het pad mij uitnodigt.

Unieke Lezing in 2020: "Het Kennisboek"
Mensen die in het verleden vertrouwd zijn geworden met leven vanuit het hart en leven vanuit vergeving zoals beschreven in het boek "Cursus in Wonderen" kunnen mij mailen als ze geïnteresseerd zijn in een voordracht over het energetisch vervolgboek "Het Kennisboek" die het vervolgboek is van de C.I.W. dit om je verder te helpen begeleiden in je evolutie.
Vanuit Nederland komt men toelichting geven wat het boek juist inhoud en hoe je er mee werkt.
Als er voldoende interesse is wordt een datum en plaats doorgeven.