Behandelingswijzen

Energetische Shiatsu massage (Setu-shin) 

Bij een energetische shiatsu massage is het kennispalet op alle niveau's van de therapeut crusiaal voor het ervaren van de klant. Het zalige gevoel van massage wordt gekoppeld aan het herstel van de energiestromen in het lichaam en dit via de meridianen, het zenuwstelsel en de betekenis van de spanningspunten. Het gevolg is dat het overmatig denken reduceerd en een soepelheid en een diepe rust ontstaat die het zelfherstellend vermogen van het lichaaam en geest activeert.
De transversale energie stroomt van achter naar voor in het lichaam, van boven naar beneden en omgekeerd waardoor het je denken verbind met je gevoel en die laat samenwerken.
De tranversale energiestromen herstellen is dus de hoofdbedoeling, want kunnen voelen waar je toekomst ligt en dat op een speelse en flexibele manier met je denk kracht kunnen realiseren is zondermeer het belangrijkste doel van de behandeling. Een rust en ontspanningsgevoel zijn daar het bewijs van.
 
Algemeen
De energie stroomt van de ene meridiaan over in de andere meridiaan, van het ene systeem in het andere en het verbind cosmos met aarde  en dat is bij velen van ons niet meer het geval waardoor heel veel klachten ontstaan. Psychische klachten zoals stress, frustratie, emoties zoals onvrede , angst verdriet e.a. verstoren de doorstroming in de meridiaan en andere lichaamssystemen. Verwondingen, littekens, tatoeages en piercings (oorringen) maar ook bouwmaterialen, netwerken, kledij, lucht, water en bodem verontreiniging ea., kunnen eveneens storingen in het energiesysteem veroorzaken en de expressie van de genen beïnvloeden. Niet vergeten dat ons lichaam honderden frequensies gebruikt om gezond te kunnen zijn. Duizende frequenties heeft onze maatschappij gecreëerd en honderden hebben we in onze persoonlijke leefomgeving geïntegreerd tot in onze woningen en slaapkamers. Kan jou lichaam al deze storingen aan?  
 
Als balans ontstaat in het lichaam, neemt de vreugde en energie toe (Tao)
 
Een therapeutische behandeling 
Shiatsu wordt gegeven vanuit persoonlijke eigenheid die specifiek en uniek is in deze praktijk.
Vanuit het zien van de resonantiepunten (zoals Akinobu Kishi met seiki werkt) die bij een klacht horen en het aangeven van de betekenis en de heersende emoties die in deze punten aanwezig zijn, kan een boeiende interactie ontstaan tussen de klant en mezelf. Een woord, een zin, een uitgeoefende druk, de betekenis van een gestoord meridiaanpunt of andere, zal niet alleen Ki flow tot stand brengen maar tevens een rode draad in de levenshouding van de klant herkenbaar maken. De klant kan de rode draad en andere aangereikte tools meenemen als mogelijkheden tot evolueren naar vreugde en innerlijke kracht.
 
Correctie van transversale energie:
De transversale energie die nodig is om denken met gevoel te combineren is de laatste jaren enstig versoord geraakt. je kan dit opmerken door de manier hoe mensen met heikele situaties omgaan zoals de bomaanslag in Zaventem, De Bathaclan, Nice, Gaza en vele andere onaangekondigde traumatische momenten. Ofwel denken zonder aanvoelen ofwel instinct gebruiken zonder nadenken.
De twee samen zijn essentieel om soms het verschil te maken tussen leven en dood, tussen gelukkig en depressief , tussen rust en onrust. 
Correctie van energiestromen na input van bouwbiologische aspecten, verfijnde fijnstoffelijke input via derden en persoonlijke ervarigen
Iedere gedachte, emotie bij het ervaren van de media, omgeving, onbegrepen ervaringen en veel andere ontregelen de natuurlijke energiestroom in het lichaam.
De vaak herkenbare timiditeit samen de hoge verwachtingen van onze ouders en voorouders tov de nazaten (klanten), maakt dat we reeds bij de aanvang van het leven gehypotikeerd zijn met spanningen en verwachtingen.  Niet vergetend de dagdagelijkse zichtbare en onzichtbare invloeden vaak niet door de media geziene beinvloeders dat wereldleiders en drukkingsgroepen gebruiken deze transversale energie beïnvloed.
 
Alle spanningen die aangegeven worden tijdens de behandeling worden behandeld en naar evenwicht en stroming gebracht samen met het aanreiken van mogelijkheden voor de periode na de behandeling. Wanneer er spanningen zichtbaar worden die door mij niet kunnen opgelost worden is het altijd de bedoeling door te verwijzen naar deskundige artsen ea. 
 
Regulerende behandeling, waar traditionele Shiatsu niet voor geschikt is zoals bij kankers ea.
Regulerend wil zeggen niet activeren maar harmoniseren van de energie van organen of orgaansystemen ea. Dit is een zeer complex en individueel specifiek traject op zuiver energetisch niveau. Quantum benadering zoals beschreven in "even voorstellen" is hier een van de krachtige troeven.    
 
Het is de bedoeling om het zelfherstellend vermogen in het lichaam op een zeer breed draagvlak te activeren en zo fysiek en emotioneel levenskwaliteit te realiseren.
Shiatsu (vinger druk) wordt gegeven vanuit de kennis van de traditionele vijf elementen.  
Er wordt gekeken vanuit verschillende Shiatsu vormen met hun 12 meridianen en  meridiaansystemen zoals:
  • de hoofdmeridianen
  • de inwendige meridianen,
  • de tendinomusculaire meridianen,
  • de aparte meridianen,  
  • de wondermeridianen,
  • de transversale luo meridianen,
  • de zen meridianen
Om een verfijnde correctie mogelijk te maken kunnen de meridiaan via een patroon bekeken worden. Patronen zoals omgeving, mentaal, emotioneel ea.
De Wei ki als bescherming of defensieve energie op alle systemen, de ancestrale energie (voorouders) net als de alchemie zijn fundamenteel  binnen de behandeling. Om kans te maken op een meer afgestemde balans wordt indien nodig gebruik gemaakt van: het Egyptische “ademhaling en klierstelsel”, de Keltische “runen en boom energieën”, en het Indische systeem met zijn “nadis en marmas”.
De poorten en de kosmische astrologische verbindingen in deze vier wereld systemen worden indien nodig bekeken.  
Feng Shui of harmonie van leefomgeving, is belangrijk als ondersteuning van de levenskwaliteit.
Het lichaam bestaat uit 7 lichamen waarvan 6 energetische lichamen die samen met het fysiek lichaam vibreren. Ze worden zowel individueel als vanuit samengang bekeken. 
 
De quantum benadering via de hogere tillingsfrequenties is een uitzonderlijk en recente verrijking in de behandeling.
De tranzit via de synchroniciteit van circulaire time line benadering, opent mogelijkheden om fundamenteel diepe correcties mogelijk te maken.
 
De behandeling wordt mogelijk gemaakt door mijn zien met en zonder ogen, voelen via aanraken en zonder aanraken , ondersteund met het verhaal van elk meridiaanpunt  te bundelen in jou rode draad, lichaamsoefeningen, massagetechnieken, voeding advies, aromatherapie, apitherapie, voetreflexologie, e.a..